Dezvaluirile celei mai batrine prostituate din Cluj

5 februarie 2011 singurafelina

Articol publicat in: Internet


Dezv?luirile celei mai b?trâne prostituate din Cluj
CLUJEANUL v? prezenta povestea ?ocant? a unei prostituate pe nume Carina, care sus?inea c? are 42 de ani ?i c? se prostitueaz? de peste 20. Ea se mai l?uda c? a satisf?cut politicieni, afaceri?ti, mili?ieni ?i poli?i?ti ?i mai m?rturisea c? ?i-ar dori s? fie cu 10-15 ani mai tân?r?, pentru a “termina” to?i b?rba?ii României.

Via?? de prostituat?

de Alexandru VAKULOVSKI

Carina are 42 de ani. Sau, cel pu?in, a?a sus?ine ea. De cel pu?in 20 de ani e sigur îns? c? se prostitueaz?. “Din pl?cere”, zice ea, nu neap?rat pentru bani. Povestea Carinei pare desprins? dintr-un roman de pe raftul roz. Când o dezv?luie nici m?car nu ?tii dac? e vorba de fic?iune ori realitate.

Dac? e s?-i d?m crezare, s-a prostituat ?i înainte de ’89, ?i ulterior. Prin patul ei ar fi trecut politicieni, afaceri?ti, mili?ieni ?i poli?i?ti. Chiar dac? nu mai e la prima tinere?e, clien?ii o sun? non-stop.

Dincolo îns? de povestea ei, adev?rat? ori “înfrumuse?at?”, Carina dezv?luie o fa?? a Clujului despre care de obicei ne ferim s? vorbim. Asta nu înseamn? îns? c? ea nu exist?.

300 de prezervative pe lun?

Cum am dat de Carina? Totul a pornit de la o informa?ie oferit? de un vânz?tor dintr-un magazin, care ne-a spus c? ?tie o femeie care cump?r? de dou? ori pe lun? câte 150 de prezervative. Acela?i vânz?tor i-a cerut num?rul de telefon. F?r? nicio problem?, Carina a acceptat discu?ia propus? de CLUJEANUL.

“Vino peste o or?, a spus Carina, a doua zi, când a fost sunat?. Acum sunt ocupat?. S? nu mai ba?i la u??, am s-o las deschis?”. Când am ajuns, ne-a deschis o femeie îmbr?cat? sumar, cu haine de la sex-shop. “Bun? ziua, de la CLUJEANUL…” Râde în hohote. “Scuze, spune, credeam c? nu mai veni?i ?i am chemat un client”.

Intr?m în apartament. Carina râde în continuare, clientul e la baie. Îi spune c? poate veni în camer?. Clientul îi r?spunde c? a?teapt?, ezit?, apoi se hot?r??te s? plece. “Te voi suna mai târziu. N-o s? r?mâi nesatisf?cut”, îi promite Carina. Intr? în camer? ?i bag? o caset? cu un film porno vechi. “Cu asta m? ocup eu zilnic, de diminea?a pân? diminea?a urm?toare”.

Crescut? de bunici

Nu exist? niciun dubiu: e prostituat?. Numele de serviciu e Carina. Zice c? are 42 de ani, dar spusele ei se cam bat în cap. Î?i începe povestea. E n?scut? la Sovata ?i crescut? de bunici. P?rin?ii au divor?at, pentru c? tat?l refuza s? munceasc? ?i nu a fost acceptat de familie. M?rturise?te c? ?i-a v?zut prima dat? mama doar la 7 ani, când s-a mutat la Cluj. Tat?l ?i l-a cunoscut doar la 9 ani.

Mutarea la Cluj i-au adus ?i primele traume. La început mama, apoi ?i tat?l vitreg o b?teau tot mai des. A înv??at bine pân? în clasa a treia, apoi totul s-a pr?bu?it. Din cauza b?t?ilor începe s? o doar? capul ?i nu mai poate înv??a. Mama a dus-o la spital, medicul i-a prescris pastile, dar a avertizat-o c? nu vor avea efect dac? b?t?ile vor continua. ?i au continuat.

C?s?torit? la 16 ani

La 16 ani s-a c?s?torit prima dat?, cu un b?iat de 24 de ani. ?i-au construit o cas?, îns? c?snicia a durat foarte pu?in. “Pentru c? era un fustangiu, spune Carina, ?i frate-s?u s-a dat la mine, îns? eu l-am ales pe el”. So?ul lucra la “Arta Juc?riilor”, ca ?ef de echip?.

“A?a c? f?cea sex cu mai toate femeile. A început s? aduc? femei ?i acas?”, zice Carina. Tot mai des lipsea noaptea, iar la un moment dat a vrut s? ia “în chirie” o fat?. Pentru c? i-a spus so?ului c? nu suport? fumul de ?igar?, acesta a obligat-o s? fumeze. “Eram tân?r?, îl iubeam ?i vroiam s? fac sex cu el. Dar el lipsea, iar când ap?rea nu se atingea de mine”.

La un moment dat, Carina a vrut s? se r?zbune, dar so?ul a prins-o la stop pe o motociclet? cu un b?rbat. A plecat la p?rin?i ?i, zice ea, a pierdut o sarcin? din cauza muncii. So?ul n-a ap?rut la spital. Când s-a întors, l-a g?sit acas? cu o femeie. A locuit o lun? la ni?te prieteni de familie, dar so?ul a convins-o s? se întoarc?. Au mai stat împreun? doar o s?pt?mân?. În cele din urm? a plecat de acas? doar cu hainele de pe ea ?i pu?ini bani.

B?rba?i pe band? rulant?

“Atunci am început s? fiu interesat? de b?rba?i. Chiar în prima cofet?rie în care am intrat, s-a legat de mine un b?rbat bine, creol. M-a invitat la o vil? în F?get ?i am acceptat. M-a l?sat acolo ?i a plecat”, poveste?te Carina despre ceea ce sus?ine ea c? ar fi fost prima “aventur?”.

Ulterior a schimbat serviciu dup? serviciu, pân? a ajuns s? lucreze la o fabric? de confec?ii împreun? cu maic?-sa. Dar nici aici nu a rezistat mult, pentru c? mama ar fi fost geloas? c? maistrul-?ef, fost amant, îi f?cea curte fiicei. Astfel a ajuns Carina la o tipografie, unde a cunoscut un inginer. “Cu el m-am distrat cel mai bine, dar nu m? mai duceam la serviciu ?i mi-a fost ru?ine s? m? mai întorc. Cu el m-am sim?it ca o prin?es?, dansam în fiecare sear?, ca-n filme”, î?i aminte?te ea.

Din acel moment totul o ia razna. Îl reîntâlne?te pe “creolul din F?get”. Acesta vrea s? fac? cu ea sex în patru, dar Carina refuz? pentru c? o vede pe una din amantele fostului so?. Se întâlnesc oricum mai târziu, merg la Continental, iau masa ?i “urc?m în hotel ?i facem toate prostiile”. Se mut? la un moment dat la un mecanic, dar totul se termin? când fiul acestuia o prinde cu un muncitor în pat. Ajunge la o prieten? “finan?at? de tat?l ei vitreg, în schimbul sexului. De la ea am înv??at cum te po?i distra bine. La un moment dat ne-am certat pentru c? m-a prins cu tat?l ei, a?a c? mi-a luat banii pe care mi-i dase. Oricum i-am stricat împreun?”, î?i continu? povestea Carina.

“Scuip?toare” la Securitate

Prietenei îi pl?cea s? fure. F?r? ca ea s? ?tie, sus?ine Carina, prietena ei a furat portmoneul unui cunoscut cu care s-au distrat. Se trezesc arestate, judecate pe loc ?i b?gate la penitenciar pe 6 luni. Carina spune c? a aflat doar dup? ie?ire de ce a f?cut pu?c?rie. Avea doar 19 ani.

Când a ie?it din penitenciar, ?i-a început “cariera”. În medie cu câte 6-7 b?rba?i pe lun?. Banii îi ajungeau. B?rba?ii veneau “prin rota?ie”. Din cauza mili?ienilor, Carina nu se putea ocupa numai cu asta. Altfel trebuia s? toarne, ceea ce a ?i f?cut. Turnatul se termina cu scuipatul în cap – persoanele care aflau c? au fost turnate de Carina, o scuipau când o întâlneau.

“Ca o p?pu??, elegant?”

A lucrat ?i la o fabric? de sticl?. “Cel mai bine a mers lucru când, înainte de serviciu, am fost ?i m-am întâlnit cu un tip. Ne-am distrat, am b?ut o sut? de cognac. Lucru a mers perfect ?i de?i eram nou? la fabric?, am dat cel mai bun randament. De atunci am început s? beau în fiecare zi înainte de servici o sut? de cognac. To?i erau uimi?i ce randament dau, mai ales c? eram o femeie cochet? ?i frumoas?”.

Carina spune c? o ducea foarte bine, c? f?cea ?i schimburi de m?rfuri, nu ob?inea ce dorea doar prin pile ?i sex. De exemplu, schimba pahare furate de la fabric? pe alte m?rfuri. A fost prins? o dat? ?i amendat?, “dar chiar în aceea?i zi am furat alte pahare ?i mi-am scos amenda.”

Colegii, dar ?i ?efii îi f?ceau avansuri. “Eram ca o p?pu??, elegant?, nu ca ceilal?i colegi ai mei. Nu erau invidio?i, în schimb to?i b?rba?ii erau atra?i de mine. ?eful de sec?ie a pus b?ie?ii s?-mi arunce o g?leat? de ap? în cap, ca s?-mi strice cocul. Uite cum ar?t acum, î?i imaginezi cum ar?tam la 20 ?i ceva de ani!”, zice ea.

Rec?s?torit?

S-a c?s?torit a doua oar? la 31 de ani, cu un coleg de serviciu de la Napochim. A n?scut trei copii, dou? fete ?i un b?iat. Lucrurile mergeau bine, pân? în 1992, când li s-a demolat casa. So?ul a plecat în Ungaria, la munc?. Carina nu ?tie cu ce anume se ocupa. La un moment dat acesta a anun?at-o c? vrea s? divor?eze. Carina a vândut tot aurul, toate obiectele valoroase din cas?, ca s? poat? cre?te copiii.

So?ul s-a întors, dar disp?rea în fiecare diminea?? ?i venea noaptea cu ochii sticlo?i. Au vândut apartamentul, ma?ina ?i s-au mutat în Turda. So?ul a furat o parte din bani ?i a fugit în Ungaria. S-a întors peste o lun?, f?r? bani ?i f?r? serviciu. Carina l-a dat afar? ?i a divor?at. Tot atunci a aflat c? so?ul s?u ar fi f?cut trafic de droguri, de aia ?i a f?cut actele pe toate bunurile pe numele Carinei.

Înapoi la “munc?”

Dup? divor?, Carina s-a apucat de “sex la telefon”. De?i din punct de vedere material era mul?umit?, nu era satisf?cut? din punct de vedere sexual, a avut o pauz? de opt luni f?r? sex. A postat un anun? pe internet ?i s-a trezit cu 74 de prieteni. S-a ales cu un domn care muncea la Ministerul S?n?t??ii. “Înainte lucrase la Bucure?ti, la Armata Secret?, a?a mi-a zis”. B?rbatul i-a propus s? se c?s?toreasc?, dar ea nu a vrut, pentru c? “întotdeauna am fost în?elat?, to?i au profitat de bun?tatea mea”.

În urm? cu trei ani, Carina ?i-a reînceput cariera de prostituat? la Turda, apoi s-a mutat în chirie la Cluj, pentru c? cei mai mul?i clien?i îi avea aici. În ciuda anilor, ea continu? s? fie pe val. Doar pe durata discu?iei cu reporterul de la CLUJEANUL, Carina a fost sunat? de peste 20 de ori. Unul dintre ei e poli?ist. Carina zice c? poli?i?tii o ?antajeaz?, c? vor s? fac? sex cu ea f?r? bani. Î?i scoate ea, îns?, pârleala cu al?ii.

“Po?i avea clien?i cât rezi?ti. Conteaz? ?i psihicul, nu numai fizicul. Înainte aveam câte 12 b?rba?i pe zi, acum m? mul?umesc cu 8 – 10. Când a fost partida Stelei cu Lyon, eu am avut mai multe partide ?i înainte, ?i dup?, ?i în pauz?”

“Am f?cut sex ?i cu cinci b?rba?i deodat?. Foarte haios. Dar nu fac sex anal. În rest, tot. Din p?cate în România sunt pu?ini care în?eleg ce e aia ‘ sado-maso ‘. Dar vin ?i b?rba?i care vor s?-i penetrez cu vibratorul în timp ce fac sex cu ei” – Carina

- Ce accesorii ai?
- Am vibratoare, bici, c?tu?e… Nu am prea multe aici, majoritatea mi-s la Turda. Acolo am ?i un pat de fier. În fiecare s?pt?mân? vin ?i b?rba?i care îmi fac doar cunilingus ?i r?mân nesatisf?cut?. Adic? am orgasm, dar orgasmul e de mai multe feluri. Una e s? ai orgasm doar la acasa.ro /clitoris” title=”clitoris”>clitoris , alta e s? ai o p…a în tine. Mie îmi plac ?i vibratoarele. Uite, de exemplu, pe mine m? dai gata dac? m? mângâi pe sfârcul drept. La stângul nu am nimic, dar la dreptul sunt moart?.

“Sunt înnebunit? dup? sex”

- Carina, când ?i-ai reînceput cariera de prostituat??
- Acum trei ani. La început în Turda, apoi am fost sf?tuit? de clien?i s? vin în Cluj. Majoritatea erau din Cluj ?i mi-au spus c? e prea mult drum ca s? vin? pân? la Turda, pentru mine, ?i apoi s? se întoarc?.
- Cum î?i racolezi clien?ii?
- La început prin anun?uri în Pia?a ?i prin internet. Acum am destui. Nu vezi c? îmi sun? telefonul non-stop?

“Înainte era mai bine”

- Când î?i era mai bine, când te prostituai în perioada ceau?ist? sau acum?
- Atunci, desigur. M? culcam doar cu 6-7 b?rba?i pe lun? ?i îmi permiteam orice. Acum fac sex cu vreo 8 b?rba?i pe zi. Mi-e fric? de intarea României în UE, mie îmi place s? lucrez la negru, nu ?tiu cum va fi în continuare. ?i nu a? vrea s? lucrez la patron, vreau pe cont propriu.
- De ce te-ai l?sat de prostitu?ie înainte de ’89?
- Din cauza fricii. Dac? ap?reai de trei ori la rând într-un restaurant, mili?ia se lua de tine. Cine e?ti, ce faci, cu ce te ocupi. Te obligau s? mergi cu ei ?i s? ciripe?ti. Trebuia s? poveste?ti despre clien?i, despre colegi ?i colege, despre droga?i, c? erau ?i atunci. Trebuia s? spun tot, pentru c? m? aveau la mân?. Eram trimis? ?i în recunoa?tere. Intram în restaurante, trebuia s? v?d cine e, cu ce se ocup?. Dac? nu ie?eam în 10-15 minute, intrau ?i ei. Celor care turnau li se spunea atunci “scuip?tori”. Apoi erau scuipa?i la propriu de victimele lor. Am fost ?i eu scuipat?.

Frecventat? de poli?i?ti

- Ai sc?pat u?or de mili?ie?
- Da, pentru c? eram distractiv?. Mi-au promis c? o s? m? pl?teasc? pentru “scuip?turi”, îns? m-au min?it, n-am primit nici un ban.
- Acum ai vreo leg?tur? cu poli?ia?
- Nici una direct?. Îns? ?tiu sigur c? prostituatele sunt supravegheate f?r? s? ?tie. Periodic vin la mine tipi îmbr?ca?i în civil, m? întreab? tarifele, spun c? sunt OK, între?in cu ei rela?ii sexuale. Ca s? scap de ei, îmi schimb întotdeauna chiria, dar pân? la urm? tot m? g?sesc. Uite ?i acum sunt ?antajat? de unul.
- Ai avut ca partenere ?i alte prostituate?
- Am avut, dar acum nu mai vreau. Sunt ni?te escroace. Pentru c? nu sunt sincere, se prostituaz? doar pentru bani. Eu o fac cu pl?cere. Lor le era bine s? fac? sex ?i cu mine ?i cu al?i b?rba?i, erau ?i satisf?cute, luau ?i bani. Dar mai târziu încercau s?-mi fure clien?ii.
- Când ai f?cut sex prima dat??
- La 16 ani, cu o s?pt?mân? înainte de nunt?. Viitorul so? ?i-a b?gat un pic p…a în mine. M-am murd?rit de sânge, nici m?car n-am ?tiut c? am f?cut sex. Mi-am dat seama mai târziu.
- Acum î?i place s? faci sex?
- Sunt înnebunit?. Dar nu cu oricine. Doar cu b?rba?i adev?ra?i, cura?i, elegan?i, stila?i. Dac? îmi plac, le ofer ?i servicii gratuite. Îi mai las ?i peste noapte uneori.

“Politicieni, afaceri?ti…”

- Ce fel de clien?i ai?
- Politicieni, afaceri?ti, tot felu’… Politicienii nu-?i dau numele, dar se întorc, trimit pe al?ii ?i pân? la urm? aflu cine sunt. Cei mai mul?i sunt afaceri?ti. Dar mi-i selectez. Mi-a venit odat? ?i un hornar. Dar l-am alungat de la u??. Nu-mi plac oamenii murdari, care put. Oricum, mai am uneori probleme. Mi s-au furat patru telefoane ?i bani. La ultimul telefon furat mi-a venit o factur? de 17 milioane. Dar n-am s-o pl?tesc. Îmi pot face ceva?
- Î?i place meseria asta?
- Îmi place foarte mult. Dac? a? putea fi un pic mai tân?r?, nu cu mult, cu vreo 10-15 ani, dar cu mintea asta, a? demola, în sensul bun, to?i b?rba?ii din România.
- Cum ?i se pare s? fii prostituat??

“Sexul m? întinere?te”

- Distractiv. A? fi plictisit? ?i a? îmb?trâni dac? nu a? face asta. Acum am tot, a? putea face orice. Dar sexul m? întinere?te. Nu m? prostituez ca astea tinere doar pentru bani. Vreau s?-mi fac un apartament cu patru camere în care trei s? fie în regim hotelier. S? aib? toate accesoriile necesare. S?-mi servesc clien?ii, s? poat? r?mâne peste noapte.
- Rudele ?tiu cu ce te ocupi?
- Doar o m?tu??, care nu are nimic împotriv?, ?i copiii.

Bancul preferat al Carinei

Un b?rbat vine la un bordel. Are doar 30 de euro. Matroana îi d? o scândur? cu o gaur?. Mai vine o dat?, tot cu 30 de euro. Matroana îi d? tot o scândur? cu gaur?. La a treia vizit?, când b?rbatul vine tot cu 30 de euro, matroana îi spune: “Uite, pentru c? e?ti un client fidel, î?i ofer o virgin?”, ?i îi întinde o scândur? f?r? nici o gaur?.

http://clujeanul.gandul.info/

http://odorica.blogspot.com/

Entry Filed under: Diverse

Leave a Comment

Required

Required, hidden(insereaza codul din stanga)

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to comments via RSS FeedPages

Categories

Calendar

februarie 2011
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
« Ian   Mar »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  

Most Recent Posts

 
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X